PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LIPSKU
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Masz pytania? Zadzwoń…
483780158
Napisz:
jestesmydlaciebie@poradniapplipsko.pl

Zobacz więcej

Nowości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

FUNKCJONOWANIE

 

 

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 17.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 17.00
Piątek 8.00 – 16.00

Sekretariat otwarty w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Jesteśmy placówką oświatową, nieferyjną.

Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży uczącej się, a także ich rodzicom (opiekunom prawnym)  i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli,  szkół i placówek z terenu Powiatu Lipskiego.

W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola), otaczamy opieką osoby zamieszkałe w rejonie Powiatu Lipskiego.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipsku jest placówką usługową ogólnodostępną.

Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do naszej Poradni, na badania lub zajęcia terapeutyczne, zgłaszać dzieci może rodzic lub opiekun prawny, mogą się zgłaszać również sami pełnoletni uczniowie.

Klienci mają możliwość telefonicznego lub osobistego umówienia wizyty w poradni.

Uczeń, bądź rodzic ma prawo w każdej chwili odmówić, zrezygnować z pomocy poradni.

Poradnia zobowiązana jest akceptować decyzję klienta.

Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.

 

Praca poradni obejmuje 4 podstawowe obszary:

  • DIAGNOZA

Działalność diagnostyczna dotyczy m.in. zagadnień: oceny dojrzałości szkolnej, przyspieszenia obowiązku szkolnego, odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, oceny lateralizacji, oceny rozwoju mowy, specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, uogólnionych trudności szkolnych i wychowawczych, oceny rozwoju oraz zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży  (w tym dzieci od urodzenia).

Poradnia wydaje 2 rodzaje dokumentów:

o    opinie

o    orzeczenia

Placówka nasza wydaje również informacje o wynikach diagnozy.

 

  • TERAPIA

Poradnia prowadzi terapię indywidualną i grupową w zakresie :

o    stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym  szkolnym,

o    eliminowania wad i zaburzeń mowy oraz rozwoju sprawności językowej,

o    kształtowania umiejętności prospołecznych,

o    stymulowania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami,

o    pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom w przypadku trudności wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych,

o    pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu,

o    pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, niepowodzeniami szkolnymi, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych.

 

  • PROFILAKTYKA

Tematyka spotkań i warsztatów dobierana jest do potrzeb klientów; niejednokrotnie dotyczy zagadnień: prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży; funkcjonowania w rodzinie, środowisku szkolnym; zagrożenia uzależnieniami; zagrożenia niedostosowaniem; problemów natury egzystencjalnej; wyboru ścieżki kariery zawodowej; problemów higieny psychicznej; funkcjonowania w stresie, trudności adaptacyjnych, tworzenia właściwych warunków rozwoju dla dzieci w środowisku rodzinnym i szkolnym.

 

  • DORADZTWO/WSPOMAGANIE/WSPIERANIE

Dotyczy m.in.: wskazywania sposobów odkrywania i rozwijania zdolności dziecka, jego mocnych stron; trudności i niepowodzeń w nauce; trudności wychowawczych;  trudności w przystosowaniu społeczno – emocjonalnym;  pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu; doboru technik, metod, sposobów pracy oraz środków dydaktycznych do potrzeb dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w przedszkolu, szkole, placówce, innych spraw zgłaszanych przez klientów poradni.

 

Zadania te realizujemy na miejscu – w poradni oraz na terenie przedszkoli, szkół i placówek; w uzasadnionych przypadkach również  w domu rodzinnym dziecka/ucznia.

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam.
APISOFT
ul. Wiejska 58a, 26-600 Radom
tel. +48 48 380 88 88, kom. +48 503 146 490
e-mail: biuro@apisoft.pl
www.apisoft.pl
Copyright © 2022
Skip to content